Cefndir

A map of Wales

Mae’r rhaglenni DAPP yn cefnogi dysgu a datblygiad ar gyfer gweithwyr cymdeithasol ar bob cam o’u cynnydd ar ôl cymhwyso proffesiynol. Bydd cyfranogwyr yn dod yn ymarferwyr medrus, adfyfyriol, ac mae ffocws diwyro ar wella canlyniadau ymyriadau gwaith cymdeithasol. Bydd DAPP yn cynyddu hyder proffesiynol drwy ganolbwyntio ar ddadansoddi ymarfer, myfyrio a thwf.

Mae’r rhaglenni hefyd yn rhoi cyfle i weithwyr cymdeithasol sefydlu ardaloedd arbenigedd penodol fel dros gyfnod o amser y gall Cymru ddatblygu cymunedau ymarfer yn yr hyn y gellir cydnabod yr arbenigeddau hyn. Mae Prifysgolion Caerdydd, Bangor, Glyndŵr ac Abertawe wedi dod ynghyd i ddarparu’r rhaglenni cyfnod cadarnhau ar ôl DAPP, sef:

Mae’r pedair prifysgol (a adwaenir hefyd fel ‘Cynghrair DAPP’) yn cyfuno eu cryfderau wrth gyflwyno rhaglenni sy’n seiliedig ar ymarfer hygyrch, creadigol ac ysgogol. Bydd myfyrwyr yn derbyn eu cymwysterau o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.