Polisi a Meini Prawf Derbyn

Bydd pob ymgeisydd:

 • Yn meddu ar radd neu gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a phrofiad sy’n berthnasol i’r cwrs astudio arfaethedig
 • Yn cael eu cymeradwyo gan broses ddethol y cyflogwr/CGC fel rhai sy’n gymwys ar gyfer gwneud cais i’r EPP neu’r SPP
 • Yn bodloni gofynion cymhwysedd iaith ar gyfer y Gymraeg neu’r Saesneg
 • Yn cwblhau ffurflen gais Prifysgol Caerdydd

Bydd dyfodiaid i’r rhaglen EPP:

 • Yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig
 • Gyda phrofiad proffesiynol o ddim llai na dwy flynedd ar y pwynt pryd byddan nhw’n cofrestru ar y rhaglen
 • Os ydynt wedi cymhwyso ers 2012 eu bod wedi cwblhau Rhaglen Gadarnhau DAPP
 • Wedi eu cefnogi gan eu cyflogwr, fel y bo’n briodol ac wedi eu hamlinellu mewn cytundeb dysgu, gan gynnwys cyllid dynodedig.

Bydd dyfodiaid i’r rhaglen SPP:

 • Yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig
 • Â phrofiad proffesiynol o ddim llai na thair blynedd ar y pwynt pryd byddan nhw’n cofrestru ar y rhaglen
 • Wedi bodloni unrhyw ofynion eraill CGC ar gyfer mynediad
 • Wedi eu cyflogi fel uwch ymarferydd neu gyda’r cyfleoedd ymarfer i ddangos tystiolaeth o ofynion y rhaglen
 • Wedi eu cefnogi gan eu cyflogwr, fel y bo’n briodol ac wedi eu hamlinellu mewn cytundeb dysgu, gan gynnwys cyllid dynodedig.