CSWP

Mae’r Rhaglen Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol wedi ei chynllunio i baratoi gweithwyr cymdeithasol ymgynghorol ar gyfer eu rôl fel ymarferwyr arbenigol ac ymarferwyr y proffesiwn.

Rhaid i ymarferwyr gyflawni cyfanswm o 60 credyd ar Lefel 7.

Naill ai

60 credyd o dair elfen:

  • Dadansoddi a Gwerthuso Ymarfer Gwaith Cymdeithasol;
  • Arfer a Datblygiad Gwaith Cymdeithasol Proffesiynol; a
  • Lledaenu Sail y Wybodaeth ar gyfer Gwaith Cymdeithasol Proffesiynol.

Neu

60 credyd o draethawd ymchwil gwaith cymdeithasol, ond gall hyn ond cael ei wneud gan yr ymarferwyr hynny sydd eisoes wedi ymgymryd â hyfforddiant sgiliau ymchwil. Rhaid cytuno ar destun y traethawd gyda’r cyflogwr.

Rhagor o Wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol, darllenwch Fanyleb y Rhaglen, sy’n cynnwys manylion allweddol, crynodeb o’r rhaglen a rhai o brif ddeilliannau’r rhaglen.

Rydym yn gobeithio y gallwn ddarparu mwy o wybodaeth am hyn yn y dyfodol. Cofiwch fod Nodiadau Briffio Addysgu a Dysgu Proffesiynol Parhaus 2015 hefyd yn cynnig cyfoeth o wybodaeth sy’n berthnasol i’r Rhaglen Gwaith Cymdeithasol Ymgynghorol.