Croeso i Wefan DAPP

Mae’r fframwaith DAPP (Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus) yn gyfres o raglenni a gynlluniwyd i gefnogi llwybrau gyrfa ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru.  Mae’r fframwaith DAPP wedi’i gomisiynu a’i gymeradwyo gan Gyngor Gofal Cymru (Nawr Gofal Cymdeithasol Cymru), ac fe’i darperir gan gynghrair rhwng prifysgolion Caerdydd, Bangor, Glyndŵr ac Abertawe.

Sylwer: Mae’r bartneriaeth bresennol rhwng Gofal Cymdeithasol Cymru a Chynghrair DAPP (Bangor, Caerdydd, Glyndŵr ac Abertawe) yn dod i ben. O ganlyniad i hyn, nid ydym yn derbyn ymgeiswyr ar gyfer rhaglenni CPEL.

Nid yw’r newid hwn yn effeithio ar fyfyrwyr sydd wedi eu hymrestru ar hyn o bryd.

Mae’r wefan hon yn cynnig trosolwg o wybodaeth allweddol, gan gynnwys:

Am bwy mae’r wefan hon?

Bydd y safle hwn yn ddefnyddiol i’r holl randdeiliaid yn y broses DAPP, ac mae wedi ei anelu’n arbennig at y rhai sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y rhaglenni DAPP, y rhai sydd â chyfrifoldeb proffesiynol tuag at ddarpar fyfyrwyr a’r rheini sydd â diddordeb mwy cyffredinol yn natblygiad y proffesiwn gwaith cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth neu i ddarparu adborth ar y wefan hon neu’r rhaglenni’n gyffredinol.

Cofiwch os gwelwch yn dda:

  • dylai myfyrwyr cyfredol gyrchu cynnwys y cwrs, gwybodaeth a gweithgareddau o fewn ‘Learning Central’ yn hytrach na drwy gyfrwng y safle hwn.
  • Mae cyfnod ‘Cadarnhau’ DAPP (gweler isod am esboniad) y tu hwnt i gwmpas y wefan hon. 

Cyfnod Cadarnhau DAPP

Ymgymerir â’r cyfnod cadarnhau DAPP gan weithwyr cymdeithasol yn union wedi cymhwyso ac fe’i cynhelir dan gyfres ar wahân o drefniadau gan ddarparwyr ar wahân. Nid yw’r wefan hon yn ymwneud â’r trefniadau hynny. Er mwyn bod yn gryno rydym wedi cyfeirio at y rhaglenni hyn fel ‘DAPP’ er y gellir cyfeirio atynt yn fwy cywir fel ‘Rhaglenni ar ôl Cadarnhau DAPP’. Am ragor o wybodaeth, gweler y dudalen ganlynol ar wefan Cyngor Gofal Cymru:


bangor
glyndwr
swansea
ccw